De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) heeft als doel mantelzorgmakelaars in Nederland samen te brengen en de belangen van deze beroepsgroep te behartigen, de kwaliteit te bewaken en een klankbord en vraagbaak te zijn voor branchegenoten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.

Nieuws

Een mantelzorgmakelaar analyseert de situatie op meerdere beleidsterreinen, biedt informatie, ondersteunt beroepsmatig en/of neemt  in overleg met de mantelzorger tijdelijk en ter voorkomen van overbelasting regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening. De regie blijft bij de mantelzorger. De mantelzorger wordt zo minder belast. De mantelzorgmakelaar is meestal beter thuis in de zorgwereld dan de mantelzorger zelf en is HBO-opgeleid.

 

Niet adviseren, maar overnemen

De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van diens taken. Naast de zorgtaken zijn dit ook de regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet en regelgeving en verzekeringen.


TXTWEB tekst en webdesign